Política de privacitat

1. IDENTIFICACIÓ DEL TITULAR
CAFÉS VITORIA, S.L., és el titular del lloc web que Vostè visita, sent el responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari, de manera que en el tractament de les seves dades de caràcter personal, garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades LOPDGDD- Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre, el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades, així com a la Llei 34/2002, de 11 de juliol, sobre Serveis de la Societat de la informació i el Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI), per la qual cosa se li facilita la següent informació sobre el tractament de les seves dades: finalitat del tractament: mantenir una relació comercial amb l’Usuari i / o atendre les seves peticions o consultes.
Aquesta política de privacitat estableix la forma i proporciona la informació necessària sobre la gestió i el tractament de les dades personals recollides en aquesta web. L’usuari haurà de llegir i acceptar abans de seguir en la mateixa.

2. MENORS
Queda prohibit l’accés i ús d’aquest lloc web als menors de 18 anys que no estiguin degudament autoritzats. CAFÈS VITÒRIA, S.L., entén que des del moment en què un menor accedeix a aquest web, compta amb el permís dels seus pares, del seu tutor o del seu representant legal.
CAFÈS VITÒRIA, S.L. informa que hi ha programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts

3. ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES PERSONALS
L’enviament de dades de caràcter personal és obligatori per sol·licitar informació, contactar, subscriure als nostres butlletins i / o realitzar operacions comercials o mercantils amb CAFÈS VITÒRIA, S.L. No facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme les sol·licituds realitzades per l’interessat o subscriure als nostres butlletins.

4. FINALITAT DEL TRACTAMENT DE DADES
Les dades que li sol·licitem en tot moment, són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per a la qual es recullen. Com a usuari ens certifica que totes les dades que ens envieu o proporcioni a través d’aquests formularis són certes, veraces i pertinents per a la finalitat que han estat sol·licitats. En funció del formulari o apartat al qual accedeixi, la informació que ens proporcioni s’utilitzarà per a les finalitats descrites a continuació:
1. Les que particularment indiquem en cadascuna de les pàgines on aparegui el formulari de electrònic de registre, contacte, comanda, consulta o similar.
2. Atendre les seves sol·licituds i informar sobre els nostres serveis, encàrrecs o qualsevol tipus de petició que realitzi a través de qualsevol de les formes de contacte de la nostra web.
3. Per facilitar als nostres usuaris la subscripció a les nostres publicacions, notícies periòdiques o bloc.
4. Per poder elaborar estadístiques amb fins comercials.
5. Per enviar comunicacions comercials pròpies relacionades amb els nostres productes, serveis, novetats o promocions, a través de qualsevol mitjà electrònic, postal o telefònic, així com d’empreses que col·laborin amb CAFÉS VITÒRIA, S.L. Aquests tercers mai tindran accés a les seves dades personals, i aquestes comunicacions sempre seran sobre productes i serveis relacionats amb el nostre sector.
6. Per facilitar el fer-se seguidor dels perfils de CAFÈS VITÒRIA, S.L. en les xarxes socials que enllacen al nostre web. Referent a això volem que conegui que el tractament de les seves dades personals dins de l’entorn d’aquestes xarxes socials, es regirà per les polítiques de privacitat d’aquestes xarxes, de manera que l’exercici de drets per part de CAFÈS VITÒRIA, S.L. quedarà limitat a aquelles que permeti la xarxa social de què es tracti, per aquest
motiu recomanem que abans de seguir els nostres perfils en xarxes socials revisi les condicions d’ús i polítiques de privacitat d’aquestes.

5. CONFIDENCIALItat, CONSERVACIÓ I CESSIÓ DE DADES
Les seves dades seran tractades amb la màxima confidencialitat per tots els nostres col·laboradors o empleats en qualsevol fase dels serveis que prestem, sent les seves dades utilitzades exclusivament amb les finalitats que li hem indicat anteriorment. Les seves dades seran conservades pel termini imprescindible per dur a terme l’encàrrec encomanat, així com per complir amb la legislació vigent. En el cas d’acceptar rebre comunicacions comercials de CAFÈS VITÒRIA, S.L., seran conservats mentre no sol·liciti la seva cancel·lació. CAFÈS VITÒRIA, SL, li garanteix que les seves dades no seran cedides ni comunicades a cap tercer, excepte en els casos legalment previstos i en el cas en que aquesta cessió es trobi emparada per les lleis, o bé sigui imprescindible per a poder complir el servei sol·licitat i / o contractat. En el cas de cedir les seves dades fora d’aquests supòsits li demanarem la seva autorització expressament. No realitzem transferències internacionals de dades fora de la Unió Europea.

6. INCORPORACIÓ DE DADES DE TERCERS
En el cas que ens faciliti dades de caràcter personal de terceres persones, declara que ha estat autoritzat per aquestes persones per facilitar les seves dades, i que els ha informat abans de tot el que recull aquesta política de privacitat, especialment de les dades nostra empresa i de com exercir els drets que sobre el tractament de les seves dades. CAFÈS VITÒRIA, S.L., no assumeix cap responsabilitat sobre les dades d’aquests tercers que ens proporcioni, sent la seva exclusiva responsabilitat disposar de l’autorització dels titulars i proporcionar-los la informació necessària sobre el tractament de les seves dades.

7. EXERCICI DE DRETS
En tot moment, ens pot remetre una comunicació per escrit al domicili social de CAFÈS VITÒRIA, SL, o al correu electrònic que figura al nostre web, per exercir els seus drets d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició ha d’incloure una fotocòpia del seu DNI o un altre document que ens permeti identificar-els drets que pot exercir són els següents:
1. Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, així com la limitació o oposició al seu tractament.
2. Dret a fer una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades www.agpd.es si ho considera oportú.
3. Dret a cursar baixa en els nostres serveis de subscripció, enviant un correu electrònic a: cafesvitoria@cafesvitoria.com indicant en la sol·licitud: BAIXA SUBSCRIPCIÓ.
4. Dret a revocar el consentiment prestat per al tractament de les seves dades en qualsevol moment sempre que sigui possible. Si bé aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

8. ACCEPTACIÓ I CONSENTIMENT
Marcant les caselles d’acceptació obligatòria de la nostra “Política de Privadesa” i “Avís Legal” i l’entrada de dades en els camps dels nostres formularis, l’usuari accepta expressament i de forma lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per atendre la seva petició , declarant haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i per tant consentint el tractament de les seves dades per part de CAFÈS VITÒRIA, SL, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

9. MIDES DE SEGURETAT
CAFÈS VITÒRIA, S.L., ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades personals que ens proporcioni. Evitant així la seva alteració, pèrdua, tractaments o accessos no autoritzats. No obstant, l’anterior, l’usuari reconeix i accepta que les mesures de seguretat a Internet no són segures al cent per cent.

10. MODIFICACIONS DE LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT
CAFÈS VITÒRIA, S.L., pot alterar la present política de privacitat per adaptar-la a les modificacions que es produeixin o pels canvis legislatius que vagin apareixent i afectin les polítiques recollides en aquest document. Com a conseqüència, recomanem que el revisi periòdicament, així com que es posi en amb nosaltres davant qualsevol tipus de dubte o incidència en el correu electrònic: cafesvitoria@cafesvitoria.com oa l’adreça i telèfons de contacte que trobareu a la nostra web.